Translate

on line

Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Η Αγία Γραφή εκφράζει την αλήθεια

Η Αγία Γραφή εκφράζει την αλήθεια
Όποιος γεύτηκε και έκανε τρόπο ζωή του  τον γλυκύτατο λόγο του Θεού τότε κατάλαβε την αξία της ζωής και ο λόγος του θεού είναι μέσα στην Αγια Γραφη.
«Αγία Γραφή», εννοούμε το σύνολο των βιβλίων, τα οποία  γράφτηκαν από ευσεβείς άνδρες υπό την έμπνευση και καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, γι’ αυτό και λέγονται  θεόπνευστα. Η Αγία Γραφή είναι το κατ’ εξοχήν θρησκευτικό βιβλίο της ανθρωπότητας, διότι περιέχει την υπό του Θεού αποκαλυφθείσα στους ανθρώπους αλήθεια. Βεβαίως στη σύνταξη και διατύπωση των νοημάτων και των λόγων της Αγίας Γραφής συνεργάσθηκε με το Θείο παράγοντα και ο ανθρώπινος παράγοντας. Και ο μεν Θείος παράγοντας, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, εξασφαλίζει στην Αγία Γραφή το αλάθητο. Αφού η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστη, άρα είναι και αλάθητη. Κάθε τι που γράφεται σε αυτήν είναι πέρα ως πέρα αληθές και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, έστω και αν εμείς δυσκολευόμαστε πολύ ή λίγο να το εννοήσουμε.Η Αγία Γραφή εκφράζει την αλήθεια αυτή με τους εξής λόγους. «Ὑπὸ Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι» (Β΄ Πέτρ. α΄ 21). Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα φώτισε τους ανθρώπους συγγραφείς, οι οποίοι έθεσαν στην υπηρεσία Του τις νοητικές ικανότητες και τη γλώσσα τους. Αυτό τους φώτισε και τους προφύλαξε από κάθε πλάνη, ώστε να γράψουν μόνο όσα ο Θεός τους αποκάλυψε και τους οδήγησε να γράψουν. Ακούω φίλοι μου μερικούς και λένε το εξεις "Πίστευε και μη ερεύνα".Η φράση αυτή, πράγματι είναι ένα μυστήριο. Και ο λόγος είναι ο εξής: Αυτοί που τη λένε, αν είναι Χριστιανοί, είναι άνθρωποι είτε αγράμματοι, είτε άσχετοι με τη Χριστιανική πίστη. διοτι δεν το γραφει πουθενα μέσα στην Αγία Γραφή  φίλοι μου, ξεκίνησε από ημιμαθείς Προτεστάντες, και πέρασε σε Χριστιανούς που δεν γνωρίζουν την πίστη τους γιατι δεν ερευνησαν την Αγία Γραφή . "Η Αγία Γραφή λέει: "Ερευνάτε τας γραφάς", άρα πρέπει να ερευνάμε,  Ολόκληρο το εδάφιο είναι το εξής, μαζί με το επόμενο εδάφιο, το 40: "39 ερευνάτε τας γραφάς, ότι υμείς δοκείτε εν αυταίς ζωήν αιώνιον έχειν· και εκείναί εισιν αι μαρτυρούσαι περί εμού· 40 και ου θέλετε ελθείν προς με ίνα ζωήν έχητε". Με απλά λόγια, στο εδάφιο αυτό, λέει ο Χριστός: "Ερευνάτε τις γραφές, επειδή θεωρείτε ότι έτσι θα βρείτε ζωή, και (πράγματι), αυτές είναι που μαρτυρούν για Εμένα. Αλλά δεν θέλετε να έρθετε προς Εμένα, για να έχετε ζωή".Όπως παρατηρείτε, το εδάφιο δεν έχει καμία σχέση με τη χρήση που κάνουν οι ημιμαθείς εκείνοι, που το χρησιμοποιούν εναντίον του: "Πίστευε και μη ερεύνα". Η φράση "ερευνάτε τας γραφάς", είναι μέρος μιας ευρύτερης πρότασης, όπου ο Χριστός λέει ότι καλή είναι μεν η έρευνα των Γραφών, αλλά για να βρει κάποιος ζωή, πρέπει να πιστέψει και να πάει στον Χριστό, ο οποίος μαρτυρείται προφητικά από τις γραφές.Ο Χριστός εδώ λοιπόν, ούτε αρνείται την έρευνα των γραφών, αλλά ούτε την προστάζει. Μάλιστα λέει ότι δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα για τη σωτηρία, Ας δούμε παραδείγματα που καλούν σε έρευνα, από την Ορθόδοξη υμνογραφία:Η Ανάσταση του Χριστού, είναι το κεντρικό Χριστιανικό δόγμα. Αν λοιπόν η Εκκλησία μας επιτρέπει, και μάλιστα μας ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ να ερευνήσουμε την ίδια την Ανάσταση του Χριστού, πόσο μάλλον όλα τα άλλαΠροσέξτε ότι οι Πατέρες λένε ότι ο Θωμάς απουσίασε "οικονομικώς" στην πρώτη εμφάνιση του Κυρίου (δηλαδή κατ' οικονομίαν!) έτσι ώστε να αποδειχθεί η Ανάσταση και με έρευνα.
Των Μαθητών δισταζόντων,
τη ογδόη ημέρα, επέστη ο Σωτήρ, ού ήσαν συνηγμένοι,
και την ειρήνην δους τω Θωμά εβόησε:
Δεύρο Απόστολε, ψηλάφησον παλάμας, αις τους ήλους έπηξαν.
Ω καλή απιστία τού Θωμά!
των πιστών τας καρδίας εις επίγνωσιν ήξε,
και μετά φόβου εβόησεν:
Ο Κύριός μου και ο Θεός μου, δόξα σοι.

Των θυρών κεκλεισμένων, επέστης Χριστέ προς τους Μαθητάς,
Τότε ο Θωμάς, οικονομικώς ουχ ευρέθη μετ' αυτών,
έλεγε γάρ, ου μη πιστεύσω, εάν μη ίδω καγώ τον Δεσπότην,
ίδω την πλευράν, όθεν εξήλθε το αίμα, το ύδωρ, το βάπτισμα,
ίδω την πληγήν, εξ ης ιάθη το μέγα τραύμα ο άνθρωπος,
ίδω, πώς ουκ ην, ως πνεύμα, αλλά σάρξ και οστέα.
Ο τον θάνατον πατήσας, και Θωμάν πληροφορήσας,
Κύριε, δόξα σοι.
Όχι μόνο ο Χριστός δεν είπε στον ("άπιστο") Θωμά "πίστευε και μη ερεύνα", αλλά τον προέτρεψε να ελέγξει με τα ίδια του τα χέρια τις τρύπες από τα καρφιά Του!
Αυτά τα απλά, αποτελούν απόδειξη, πως η Ορθοδοξία ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ να ερευνήσουμε... Είναι πολύ ενδιαφέρουσα επ' αυτού η υμνολογία της Κυριακής του Θωμά από το Πεντηκοστάριο. Η υμνολογία της ημέρας είναι εκπληκτική! Πιστεύουμε ότι είναι επαρκή, για να δείξουν ότι η Χριστιανική πίστη είναι πίστη ΕΡΕΥΝΑΣ και τεκμηρίωσης, Φίλοι μου Πρέπει να διαβάζουμε και να μελετάμε την Αγία Γραφή επειδή ο Θεός δεν αλλάζει και επειδή η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει – είναι μια αποκάλυψη για μας όπως ήταν όταν γράφτηκε. Ενώ η τεχνολογία αλλάζει γύρω μας, οι ανθρώπινες επιθυμίες και φύση δεν αλλάζουν. Βρίσκεις, καθώς διαβάζεις τις σελίδες της Βιβλικής ιστορίας, ότι είτε μιλάμε για σχέσεις είτε για κοινωνίες, «δεν υπάρχει τίποτα καινούριο κάτω από τον ήλιο». Και ενώ ο άνθρωπος συνεχίζει να ψάχνει για αγάπη και ικανοποίηση σε λάθος μέρη, ο Θεός, ο καλός και ελεήμων Δημιουργός, μας λέει τί θα μας δώσει ΜΟΝΙΜΗ χαρά. Ο αποκαλυμμένος Λόγος Του, η Αγία Γραφή, είναι τόσο σημαντικός ώστε ο Ιησούς είπε, «Ο άνθρωπος δε ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού» (Ματθαίος 4:4). Με άλλα λόγια, αν θέλεις να ζήσεις τη ζωή στην πληρότητά της όπως είναι η πρόθεση του Θεού, άκουσε προσεκτικά τον γραμμένο λόγο του Θεού… είναι πιο σημαντικό κι απ` την τροφή!
Πρέπει να διαβάζουμε και να μελετάμε την Αγία Γραφή επειδή υπάρχει τόση πολλή λάθος διδασκαλία. Η Αγία Γραφή μας δίνει το μέτρο με το οποίο μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το λάθος. Μας λέει πώς είναι ο Θεός. Το να έχεις λανθασμένη γνώμη για το Θεό σε οδηγεί να λατρεύεις ένα «είδωλο» ή «ψεύτικο θεό». Λατρεύουμε κάτι που δεν είναι ο Θεός! Η Αγία Γραφή μας λέει πώς κάποιος πραγματικά πάει στον ουρανό… και δεν είναι με το να είσαι καλός ή με τη βάπτιση, ή με οτιδήποτε άλλο που ΚΑΝΟΥΜΕ (Κατά Ιωάννη 14:6, Εφεσίους 2;1-10, Ησαίας 53:6, Ρωμαίους 3:10, 5:8, 6:23, 10:9-13). Παράλληλα, ο Λόγος του Θεού μας δείχνει πόσο μας αγαπάει ο Θεός (Ρωμαίους 5:6-8, Ησαίας 53:1). Και μαθαίνοντας αυτό μπορούμε κι εμείς να Τον αγαπάμε σε ανταπόδοση (Α` Ιωάννη 4:19).
Η Αγία Γραφή θα σε εφοδιάσει να υπηρετήσεις τον Θεό (Β` Τιμόθεο 3:17, Εφεσίους 6:17, Εβραίους 4:12). Θα σε βοηθήσει να γνωρίσεις πώς να σωθείς από την αμαρτία σου και τις συνέπειές της (Β` Τιμόθεο 3:15). Μελετώντας την και υπακούοντας τις διδασκαλίες της θα φέρει επιτυχία στη ζωή (Ιησούς του Ναυή 1:8, Ιάκωβος 1:25). Ο Λόγος του Θεού θα σε βοηθήσει να δεις την αμαρτία στη ζωή σου και θα σε βοηθήσει να απαλλαγείς από αυτήν (Ψαλμός 119:9,11). Θα σου δώσει οδηγία στη ζωή σου, θα σε κάνει σοφότερο από τους δασκάλους σου (Ψαλμός 32:8, 119:99, Παροιμίες 1:6). Η Αγία Γραφή θα σε φυλάξει από το να ξοδέψεις η ζωή σου σε πράγματα που είναι πρόσκαιρα και ασήμαντα (Κατά Ματθαίον 7:24-27).


Γράφει ο Αλέξανδρος Μπαξεβάνης